1.

مدل ریاضی جدیدی برای حل مسئلۀ تخصیص با ورودی‌ها و خروجی‎های چندگانۀ ناهمگن

صفحه 1-18
عادل آذر؛ حسین محبی؛ آمنه خدیور؛ عباسعلی حیدری

2.

ارائۀ یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح دومرحله‌ای برای مسئلۀ زمان‌بندی دروس دانشگاهی

صفحه 19-42
مجید اسماعیلیان؛ سیده مریم عبداللهی

3.

تحلیل حساسیت اثر شلاق چرمی در زنجیرۀ تأمین چهارسطحی با استفاده از روش میانگین متحرک برای برآورد تقاضا

صفحه 43-58
سید علی بنی هاشمی؛ سیدمحمد حاجی مولانا

4.

مسئلۀ مکان‏یابی ـ مسیریابی هاب زمینی در محدودۀ نامتراکم و وسیع

صفحه 59-78
فرزاد بهرامی؛ حسین صفری؛ رضا توکلی مقدم؛ محمد مدرس یزدی

5.

اولویت‌بندی پیشران‌های پیچیدگی زنجیرۀ تأمین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی فازی

صفحه 79-102
سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ حمید شریفی

6.

ارائۀ یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه برای افزایش کارایی انرژی در ساختمان‌های مسکونی

صفحه 103-128
محبوبه رحمانی؛ حامد شکوری گنجوی؛ عالیه کاظمی

7.

بهینه‎سازی مبتنی بر مبنای شبیه‎سازی مسئلۀ زمان‎بندی تولید کارگاهی در کسب‎وکارهای کوچک و متوسط با رویکرد نظام‌های صف با هدف کاهش هزینۀ زودکرد و دیرکرد فعالیت‎ها

صفحه 129-146
سید مجتبی سجادی؛ صادق شهبازی

8.

ارائۀ مدل ریاضی بر اساس مسئلۀ مسیریابی خودرو ظرفیت‎دار با پنجره‌های زمانی برای جمع‎آوری زباله

صفحه 147-166
حمید شاهبندرزاده؛ محمد حسن نجمی؛ علیرضا عطایی

9.

اولویت‎بندی عوامل اتلاف زمانی و ارائة فرمول پیش‎بینی میزان اتلاف در پروژه‌های ساختمانی مسکونی با استفاده از روش لاسو

صفحه 167-188
محمود گلابچی؛ مهدی محمدی قاضی محله

10.

طراحی شبکۀ تأمین منعطف در یک زنجیرۀ تأمین دوسطحی و آنالیز ریسک با استفاده از برنامه‎ریزی تصادفی (مطالعۀ موردی: از شبکۀ تأمین پلی استایرن معمولی)

صفحه 189-216
علی محقر؛ نیما گروسی مختارزاده؛ محمد مدرس یزدی؛ معین حاجی مقصودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب