1.

جامعة شایستة راسکولنیکاف

صفحه 9-22
حمیدرضا آتش‌برآب

2.

پیامد تناقض و ستیز بین ساختار اجتماعی و ساختار فرهنگی در نظریه ابن خلدون

صفحه 23-60
غلامرضا جمشیدیها؛ زینب نادی

3.

سیاست دموکراتیک و عوامل مؤثر بر آن (تحلیل ثانویه داده‌های جهانی با رویکرد تطبیقی میان کشوری)

صفحه 61-85
حامد شیری

4.

ساخت اجتماعی بازار؛ تحلیل جامعه‌شناختی پیدایش بازار با تأکید بر بازار بانه در استان کردستان

صفحه 87-115
محمد امیرپناهی

5.

تحجر و تأثیر آن بر ادبیات داستانی (1340-1330)

صفحه 117-137
محمدرضا جوادی یگانه؛ مجتبی طالقانی

6.

تحلیل اجتماعی عدم موفقیت در مردمی کردن مسأله محیط زیست در ایران

صفحه 139-162
صادق صالحی؛ لقمان امامقلی؛ جمال محمدی

7.

شناسایی مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر تعهد به نظم اجتماعی در شهر تهران

صفحه 163-194
علیرضا گودرزی؛ شهلا کاظمی پور؛ حمید انصاری

8.

مطالعه تحلیلی رویکردها و ادراکات روحانیان جریان فلسفه اسلامی پیرامون سینمای اجتماعی ایران: با تمرکز بر همگرایی‌ها و واگرایی‌ها

صفحه 195-234
مهدی منتظرقائم؛ محمدجعفر اسفندیاری

9.

اسطوره‌ی «تحلیل گفتمان»

صفحه 235-256
سعید وصالی؛ سارا رحیمی

10.

اسلام‌گرایی ملت و سکولاریسم دولت: موردپژوهی جمهوری تاجیکستان

صفحه 257-280
کاظم حاجی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب