1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

تحلیل روابط فضایی میان بنادر جنوبی ایران و شهرهای پس‌کرانۀ منطقه‌ای

صفحه 193-223
هاشم داداش‌پور؛ مجتبی آراسته

3.

ارزیابی شبکه‌های بوم‌شناختی سیمای سرزمین شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر کرج)

صفحه 225-247
فاطمه محمدیاری؛ میرمهرداد میرسنجری؛ اردوان زرندیان

4.

پیش‌بینی تغییرات کاربری زمین برای سال 2030 با استفاده از سنجش از دور و تصاویر چندزمانۀ لندست (مطالعۀ موردی: شهر مشهد)

صفحه 249-269
بهزاد رایگانی؛ علی جهانی؛ امیر ستاری راد؛ نرگس شوقی

5.

برنامه‌ریزی توسعۀ محیطی دهستان شاندیز براساس فرایند تحلیلی

صفحه 271-294
فاطمه جهانی شکیب؛ نسیم هاشمی

6.

ارزیابی جاذبه‌های گردشگری حوضۀ آبخیز قره‌سو براساس میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری شاخص‌های محیط‌‌‌زیستی

صفحه 295-313
فضل‌الله احمدی میرقائد؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیدحامد میرکریمی

7.

بازتعریف نقش شهرهای کوچک و میانی در فرایند توسعۀ منطقه‌ای؛ معرفی یک روش کاربردی آمایش مبنا (مطالعۀ موردی: ‌استان کردستان)

صفحه 315-344
رامین قربانی؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی‌نژاد

8.

بررسی ابعاد کم‌آبی با استفاده از روش شاخص فقر آبی (WPI) و تحلیل مقایسه‌ای آن در بخش‌های شهرستان قم

صفحه 345-366
حسین طالبی؛ عباس امینی

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب