1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

مورفولوژی نوری و کاربرد آن در ژئومورفولوژی

صفحه 611-638
سینا صلحی؛ عبدالله سیف

3.

اثر کوه‌های زاگرس بر چرخندهای بارش‌زای ایران

صفحه 639-653
فاطمه ستوده؛ بهلول علیجانی؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری

4.

بررسی اقلیمی سامانه‌های بندالی نیمکرۀ شمالی و ایران

صفحه 655-667
فاطمه عابدی؛ داریوش رحیمی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد صادق کیخسروی کیانی

5.

تخمین تابش خالص روزانۀ حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه در شرایط آسمان صاف با کاربرد داده‏ های سنجندۀ MODIS

صفحه 669-684
چیمن حاتمی ژار آباد؛ مهدی عرفانیان؛ سحر بابایی حصار

6.

بررسی تغییرات زمانی تبخیر- تعرق واقعی و ارتباط آن با دما و بارش در استان آذربایجان شرقی با استفاده از فرآوردة دورسنجی مودیس تررا

صفحه 685-696
فاطمه جعفری شندی؛ سعید جهانبخش اصل؛ مجید رضایی بنفشه؛ سید ابوالفضل مسعودیان

7.

بررسی الگوی پراکنش مکانی نبکا (مطالعة موردی: دشت صوفیکم، استان گلستان)

صفحه 697-712
محمد علی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی

8.

صحت‏سنجی بارش ‏های برآوردی از رادار و کالیبراسیون ضرایب برآورد رادار کرمانشاه

صفحه 713-729
فرشاد صفرپور؛ جواد خوشحال دستجردی؛ سید ابوالفضل مسعودیان

9.

تحلیل فضایی و ارزیابی روند واحدهای گرمایی طول فصل رشد ناشی از تغییرات دمایی در ایران

صفحه 731-746
غلامعلی مظفری؛ مهران فاطمی؛ حمیده دهقان

10.

به‌کارگیری شاخص‏ های مورفومتری در بهینه‏ سازی نقشه‏ های پهنه ‏بندی حساسیت‏ زمین‏ لغزش با استفاده از مدل‏ های احتمالاتی

صفحه 747-773
حمید بابلی مؤخر؛ علیرضا تقیان؛ کوروش شیرانی

11.

مقایسة اثر تغییر کاربری اراضی و اقلیم بر رواناب یک حوضۀ آبخیز کوچک کوهستانی (مطالعۀ موردی :حوضۀ آبخیز گرین)

صفحه 775-790
حمید نوری؛ علیرضا ایلدرمی؛ مهین نادری؛ سهیلا آقابیگی امین؛ حسین زینی وند

12.

پهنه بندی مناطق مناسب برای احداث پیست اسکی با رویکرد گردشگری ورزشی (مطالعۀ موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

صفحه 791-811
صدیقه کیانی سلمی؛ سید حجت موسوی؛ پریسا یگانه دستگردی

13.

کارایی الگوریتم جست ‏وجوی گرانشی نسبت به تخصیص چندهدفۀ سرزمین در به‏ گزینی کاربری کشاورزی حوضۀ آبخیز بیرجند

صفحه 813-827
الهام یوسفی روبیات؛ فاطمه جهانی شکیب؛ علی نخعی

14.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-31


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب