1.

واکاوی عوامل مؤثر بر استفاده از نرم‌افزارهای اجتماعی در کسب شهرت مجازی: با تبیین نظریه کاشت در حوزه رسانه

صفحه 151-170
علیرضا عباسی گرجی؛ داوود فیض؛ صبا هدایتی فر

2.

بازنمایی سینمایی بافت سیاسی ایران؛ تحلیل گفتمان انتقادی موردی فیلم «هویت»

صفحه 171-188
عبدالله بیچرانلو؛ محمدحسن هاشم خانلو

3.

نقش رسانه‌ها در اقناع افکار عمومی: مطالعه موردی طرح «انصراف از دریافت یارانه‌ها»

صفحه 189-206
مهدی محسنیان راد؛ مهدی قدیری

4.

هنر کمیک در آینة تصاویر دیداری و ذهنی: بازنمایی مرجان در پرسپولیس

صفحه 207-227
عذرا قندهاریون؛ ژاله عباسی حسینی؛ علیرضا انوشیروانی

5.

بازنماییِ اخبار؛ تبیینی شناخت‌شناسانه

صفحه 228-253
مرتضی مردیها

6.

تبیین تاثیر رسانه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی استان مازندران)

صفحه 254-275
علی امیدی؛ سعیده مرادی فر

7.

فضا و زمان دیجیتال در هنر چند رسانه ای با تأکید بر آثار دنیل استیگمن مانگرین و الساندرو راواگنان

صفحه 276-301
راضیه مختاری دهکردی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب