1.

بررسی تأثیر موافقت نامه های بین ‏المللی بر کیفیت محیط‏ زیست از کانال سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی با رهیافت الگوی CGE: مطالعه موردی توافق برجام

صفحه 787-819
رضا اخباری؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ مهدی نجاتی؛ مینا جوادی نیا

2.

تحلیل اثرات اصلاح مالیات‌های زیست محیطی و ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه: رویکرد الگوی تعادل عمومی

صفحه 821-846
حجت ایزدخواستی؛ عباس عرب مازار؛ علیرضا خواجه

3.

ورود به بازار کالاها و خدمات مکمل در یک کشور خارجی با وجود اثرات شبکه

صفحه 847-873
معصومه پاشا زانوسی؛ کیومرث شهبازی

4.

تحلیل رابطه نابرابری منطقه‌ای و توسعه اقتصادی در ایران: رویکرد داده‌های تابلویی فضایی

صفحه 875-890
زهرا دهقان شبانی؛ ابراهیم هادیان؛ جمال نگهداری

5.

تأثیر جذب سرریز فناوری و کارآفرینی بر پیچیدگی‌اقتصادی

صفحه 891-916
ابوالفضل شاه آبادی؛ طیبه چایانی

6.

اثر نامتقارن تورم بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

صفحه 917-945
قادر صفرزاده؛ حسن خداویسی

7.

تحلیل اثرات متغیرهای اقتصادی بر تعداد گردشگران بین‌المللی وارد شده به ‌ایران، با تأکید بر رشد اقتصادی و اشتغال (1396-1368)

صفحه 947-963
فرشته قائمی؛ کریم آذربایجانی؛ نعمت الله اکبری؛ کمیل طیبی

8.

اثرات طول دوره بیکاری، بیمه بیکاری و مهارت آموزی بر دستمزد

صفحه 965-993
زهرا دشت بزرگی؛ غلامرضا کشاورز؛ خسرو پیرایی؛ هاشم زارع

9.

تأثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بیکاری و کارآفرینی در اقتصاد ایران، رویکرد سیستم معادلات همزمان

صفحه 995-1016
حسین صمصامی؛ احمد ابراهیم نژاد

10.

بررسی تأثیر زیرساخت ها بر توسعه انسانی در ایران

صفحه 1017-1042
خالد احمدزاده؛ شعله نصری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب