1.

تبیین و آسیب‎شناسی الگوی جاری مدیریت دولتی در ایران

صفحه 1-26
هادی محمدزاده سلطانمرادی؛ طاهره فیضی؛ مسعود گرامی‎پور؛ مهدی یداللهی

2.

چارچوب رابطه حکومت و مردم در ایران: رویکرد نهادی

صفحه 27-46
فرج اله رهنورد؛ حسین علیپور؛ فرزین دهدار؛ حیدر خلیلی

3.

الگوی ارزشیابی فرایند خط‎مشی‎گذاری فرهنگی با رویکرد مطالعه کیفی اسناد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 47-72
حسین گرجی پور؛ وحید خاشعی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ علی اصغری صارم

4.

فهم پاسخ‏گویی غیررسمی مدیران دولتی در شبکه‎های بین‎سازمانی (مطالعه موردی: شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان زنجان)

صفحه 99-122
اعظم میرزمانی؛ محمدحسین رحمتی؛ حمید رضا یزدانی؛ محمد مرادی

5.

رویکردهای استعدادپژوهی در خط‌مشی‌های نخبگانی کشور

صفحه 123-150
محمد سعید تسلیمی؛ میثم علی‌پور

6.

بررسی روش‌ها، منبع‎ها و مانع‎های دستیابی به درآمد پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه)

صفحه 151-178
رحمت اله قلی پور؛ محمد مهدی درویش زاده؛ علی پیران نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب