1.

صفحات آغارین

صفحه 1-4

2.

طراحی مدلی پویا برای تحلیل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

صفحه 445-473
امین فغفوری آذر؛ فاطمه باکویی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ رضا رادفر؛ محمدعلی افشار کاظمی

3.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت شهروندان (مطالعة موردی: شهر نورآباد)

صفحه 475-495
سهراب امیریان؛ مسلم عارفی؛ محمد میره‌ای

4.

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سرمایة اجتماعی در ایران

صفحه 497-519
سیده لیلا موسوی؛ احمد ساعی؛ ابوالقاسم طاهری

5.

مدل‌سازی روابط سرمایة اجتماعی، امنیت، و توسعة گردشگری خارجی

صفحه 521-542
مینا مهرنوش؛ مصطفی زندی‌نسب؛ مجتبی بهرامی

6.

تبیین جامعه‌شناختی تأثیرات سرمایة اجتماعی بر تعلقات سیاسی

صفحه 543-572
بهرام نیک‌بخش؛ منصور شریفی

7.

بررسی رابطة بین حکمرانی خوب و ناهنجاری اجتماعی با توجه به نقش میانجی نشاط اجتماعی

صفحه 573-601
محمد قاسمی؛ نورمحمد یعقوبی؛ عبدالعلی کشته‌گر؛ سید عبدالرسول حسینی

8.

فراتحلیل پیامدهای سرمایة اجتماعی

صفحه 603-624
حامد خامه‌چی؛ حسن رنگریز

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.