1.

اثر فاضلاب و لجن فاضلاب بر جذب برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه نعناع (.Mentha spicata L)

صفحه 1-15
مسعود شاکرمی؛ صفر معروفی

2.

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب بهداشتی در یک رآکتور ناپیوسته متوالی (SBR) توسط ریزجلبک کلرلا ولگاریس: تاثیر پارامترهای عملیاتی و مدل سازی شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 17-33
سمیرا مرادلی؛ عباس خوشحال

3.

مطالعه پارامترهای فیزیولوژیکی و بیو شیمیایی پاسخ به تنش اکسایشی در جلبک پر سلولی شارا به دنبال حذف ماده رنگزای مالاکیت سبز

صفحه 35-45
ملیحه دشتی؛ غلامرضا دهقان؛ علیرضا ختایی

4.

ارزیابی عملکرد و تعیین ضرایب سینتیکی فرایند نهر اکسایش با استفاده از مدلهای حذف آلاینده در تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

صفحه 47-64
مینا رفعتی؛ محمد پازوکی؛ حسین قدمیان؛ علی جلیل زاده؛ آذرمیدخت حسین نیا

5.

بررسی راندمان حذف بیولوژیکی مواد آلی در محیط های شور با استفاده از رشد دوگانه میکروارگانیسم ها در راکتور ناپیوسته متوالی

صفحه 65-76
علیرضا تقدیسیان؛ مصطفی تیزقدم غازانی

6.

عوامل موثر بر آلودگی هوای ایجاد شده در بخش حمل و نقل استانهای ایران

صفحه 77-86
مجید مداح؛ عبدالنظام جعفری

7.

تحلیل نقش عوامل شناختی در تمایل به کاربست اطلاعات زیست محیطی و هواشناسی توسط کشاورزان شهرستان دهلران (کاربرد ترکیبی نظریه‌های شناخت اجتماعی و پذیرش فناوری)

صفحه 87-98
زهره جابری؛ مسعود برادران؛ مسعود یزدان پناه

8.

ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سری زمانی و آزمون من- کندال در حوضه آبخیز گاوخونی

صفحه 99-114
مرضیه سادات میراحسنی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا سفیانیان؛ جهانگیر محمدی؛ رضا مدرس؛ رضا جعفری؛ سعید پورمنافی

9.

اولویت‌بندی مناطق شهری بر اساس نیاز به توسعه فضاهای سبز؛ مورد مطالعه مناطق پانزده‌گانه کلان‌شهر اصفهان

صفحه 115-132
مینو علیخانی؛ محمدجواد نوری؛ محمود قلعه نویی

10.

بررسی تاثیر حرارتی اراضی ساخته شده و غیرساخته شده بر یکدیگر با استفاده از داده‌های سنجش از دور حرارتی و انعکاسی

صفحه 133-153
محمد کریمی فیروزجایی؛ نعیم میجانی؛ مجید کیاورز؛ سید کاظم علوی پناه

11.

تبیین مولفه‌ها و شاخص‌های پایداری محیطی فضاهای آموزشی ایران با تاکید بر سیستم‌های ارزیابی فضاهای سبز آموزشی

صفحه 171-192
نگین بارشادت؛ حمیدرضا شعاعی؛ علیرضا رضوانی

12.

بررسی و مقایسه شاخص های نورشناخت هواویزهای جو در دو منطقه شهری در ایران

صفحه 155-169
علیرضا میرزاخانی؛ سمانه ثابت قدم؛ فرهنگ احمدی گیوی

13.

خلاصه انگلیسی بهار 1398

صفحه 1-35
محیط شناسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب