1.

شناسایی و تحلیل عوامل پیش برنده ارتقاء جذابیت مقصد جهت توسعه کسب و کارهای گردشگری پزشکی

صفحه 500-481
محمود احمدپور داریانی؛ رضا محمدکاظمی؛ مهدی خادمی؛ رضا رضائی

2.

مقایسه‎ ی شایستگی‎ های کارآفرینانه‎ ی کارآفرینان حقوق بگیر (هیبرید) با سایر کارآفرینان و حقوق بگیران

صفحه 541-560
ملاحت حسنی؛ حسین مهدی زاده

3.

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و رفتاری در تبیین قصد کارآفرینانه دانشجویان(مورد مطالعه: دانشگاه شاهد)

صفحه 501-520
محمد اوتادی؛ سعید صفری

4.

تاثیر دسترسی به منابع مالی بر فعالیت‌های‌ کارآفرینانه: مقایسه کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه

صفحه 561-580
امینه زیوری؛ محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری

5.

اکوسیستم کارآفرینی و رقابت‌پذیری در صنایع منتخب

صفحه 521-540
وجیه باقرصاد؛ علی داوری؛ محمد عزیزی

6.

واکاوی جامعه شناختی چالش های بیرونی خلق ارزش اجتماعی رهبران کارآفرینی اجتماعی با رویکرد عادت واره بوردیو

صفحه 581-600
حسین مقیمی اسفندآبادی؛ سید رضا معینی

7.

توسعه‌ شاخص انگیزش کارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینانه ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

صفحه 601-620
بهاره ملکی؛ حبیب الله رعنایی کردشولی؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ محمدهاشم موسوی حقیقی

8.

طراحی مدل تاب آوری استارتاپ های مبتنی بر فاوا با رویکرد آمیخته

صفحه 621-640
حسین رحمان سرشت؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی؛ شهیده دوست محمدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب