1.

ارجاع بارنامۀ دریایی به شروط قرارداد اجارۀ کشتی؛ در جستجوی قصد طرفین

صفحه 1-20
مسعود اربابی؛ نوید حاتمی پور

2.

قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری

صفحه 21-41
گودرز افتخار جهرمی؛ ابراهیم رضوانی

3.

بررسی تطبیقی تحولات حقوق حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید

صفحه 43-68
علیرضا باریکلو

4.

مفهوم بشریت در آیینۀ مکاتب حقوق بین الملل؛ جدال رویکرد مدیریت گرا در برابر طرح انسانی شدن

صفحه 69-92
اسماعیل تاور؛ ابراهیم بیگ زاده

5.

آسیب‌شناسی جرم‌انگاری مصادیق فساد اداری در افغانستان؛ با نگاهی به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد

صفحه 93-110
سید محمد حسینی؛ محمد یحیی بلاغت

6.

مطالعۀ تطبیقی شرایط و فرایندهای انتخاب و انتصاب قضات در نظام‌های حقوقی ایالت متحدۀ امریکا و فرانسه

صفحه 111-140
ولی الله حیدرنژاد؛ سید محمد مهدی غمامی

7.

مبنای حقوقی الزام به پرداخت خسارت مشترک دریایی

صفحه 141-155
حسین رحمانی؛ محمد ابوعطا؛ حمید ابهری؛ مریم آقایی بجستانی

8.

لیسانس اجباری به‌مثابۀ تمهیدی برای کنترل رقابتی ادغام‌ها؛ نگرشی تطبیقی در حقوق اتحادیۀ اروپا و ایران

صفحه 157-175
ابراهیم رهبری

9.

نقش زیان‌دیده در بروز خسارت در حقوق مسئولیت بین‌المللی

صفحه 177-194
سید قاسم زمانی؛ وحید بَذّار

10.

حق بر ادارۀ مطلوب از منظر منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا و منشور حقوق شهروندی ایران

صفحه 195-216
حجت سلیمی ترکمانی

11.

تحولات و رویکرد قضایی سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف جهان

صفحه 217-237
سید محمد صدری؛ حیدر امیرپور؛ احمد باقری؛ عیسی بزرگمهر

12.

مطالعۀ تطبیقی جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت؛ ادغام در «سیستم قضایی» یا «سیستم اجرایی و بدنۀ دولت»

صفحه 239-259
نسرین طباطبائی حصاری

13.

نابرابری بین پدر و مادر ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندان

صفحه 261-278
سعید چاچ؛ ابراهیم عبدی پور

14.

مطالعۀ تطبیقی ساختار تنظیم و نظارت بیمه در ایالات متحدۀ امریکا و ایران

صفحه 279-295
مهرنوش کیال؛ محمود باقری؛ محمد حسین زارعی؛ سید محمد هاشمی

15.

قاعدۀ ارائۀ سند حمل و حق مطالبۀ تحویل کالا در بارنامه و اسناد مشابه؛ مطالعۀ تطبیقی کامن‌لا، حقوق انگلستان و ایران

صفحه 297-323
کورش مجدزاده خاندانی

16.

مطالعۀ تطبیقی تأثیر مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان و در تحقق اهداف حقوق بشری در این کشور

صفحه 325-346
غلام سخی اکبری؛ نادر مردانی

17.

روش‌های ارزیابی خسارت بر اساس کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و اصول حقوق قرارداد اروپایی

صفحه 347-362
سید عباس موسوی

18.

مطالعۀ تطبیقی تکالیف سهام‌داران کنترل‌کننده در قبال سهام‌داران اقلیت در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 363-386
احمد یوسف زاده؛ سروش رستم زاد اصلی؛ محمود صابری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب