1.

یادبود دکتر احسان اشراقی

منصور صفت گل

2.

بازی بزرگ و مسئلۀ هرات (1828-1838م)

صفحه 1-20
فرج الله احمدی؛ آروین قائمیان

3.

خاستگاه سرپوش در نخستین سکه‌های اشکانی (از ارشک یکم تا مهرداد یکم)

صفحه 21-41
احسان افکنده؛ فاطمه افشاری

4.

آیا ساسانیان روحانی‌تبار بودند؟

صفحه 43-62
پدرام جم

5.

«توپچی‌باشی» در عصر صفوی؛ از فن‌سالاری تا منصب‌داری

صفحه 63-81
مجتبی تبریزنیاتبریزی؛ عبدالرسول خیراندیش

6.

منازعۀ غزالی و ابن‌رشد در مواجهۀ دین و عقل از منظر تاریخی

صفحه 83-102
مجتبی زروانی؛ رضا طاهری

7.

تحلیل تاکتیک‏های جنبش جنگل در جنگ با انگلیس

صفحه 103-122
ابوطالب سلطانیان

8.

شورش مصر؛ استراتژی آتن برای واگرایی در شاهنشاهی هخامنشی و تدابیر اردشیر اوّل

صفحه 123-142
علیرضا سلیمان زاده

9.

دانش نام‌شناسی و پژوهش‌های علوم تاریخی

صفحه 143-166
عمادالدّین شیخ الحکمایی؛ رامینا رضوان

10.

نکاتى دربارۀ بازنگرى در سال‌شمارى و توالى سکه‌هاى «عصر تاریک» اشکانى

صفحه 167-185
کلثوم غضنفری؛ سروش شریفیان

11.

رویکردی تاریخی به داستان «محتسب تبریز» در مثنوی معنوی

صفحه 187-206
یزدان فرخی

12.

ایرانیان قاف‌نشین؛ پژوهشی در اسناد نمایندگی ایران در ولادی‌قفقاز (1315-1337ق/1897ـ1919م)

صفحه 207-230
علی کالیراد

13.

کارکردها و حوزۀ اختیارات مجلس بهشت‌آیین (مجمع عالی رجال دربار صفوی)

صفحه 231-250
علی مشهدی رفیع؛ محمدباقر وثوقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب