1.

صفحات آغازین

صفحه 1-10

2.

حمایت از زنان بزه دیده ی خشونت جنسی خانگی در نظام عدالت کیفری ایران

صفحه 259-280
هاجر آذری؛ زهرا بابازاده

3.

تحلیل شکلی- ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

صفحه 281-309
مصطفی دانش؛ شهرام ابراهیمی

4.

امکان سنجی مسئولیت کیفری اصحاب رسانه در خودکشی نوجوانان

صفحه 311-330
مهرنوش ابوذری

5.

رابطه سرمایه اجتماعی با پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار ازجرم (مطالعه: شهرستان ملارد پاییز94لغایت تابستان95)

صفحه 331-352
آرش ناصرپیرسرائی؛ عباس شیری؛ حسنعلی مؤذن زادگان

6.

مبانی ارزیابی سیاست جنایی

صفحه 353-371
مریم تقی زاده؛ رحیم نوبهار؛ حسین غلامی دون

7.

صلاحیت تکمیلی در رویه قضائی دیوان کیفری بین المللی: وحدت شخص و موضوع

صفحه 373-395
محمد هادی ذاکرحسین

8.

تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی

صفحه 397-417
هادی رستمی

9.

مجازات تکمیلی ؛ شرایط و چگونگی در پرتو رویه قضایی

صفحه 419-448
ذبیح اله رحیمی؛ ابوالحسن شاکری

10.

قربانیان سرقت هویت در فضای سایبر با تاکید بر نظام کیفری آمریکا

صفحه 449-468
علی غلامی؛ علی ابراهیم نیا

11.

رضایتِ مجرم به عنوان پیش شرطی در تعیین کیفر: مبانی و جلوه ها در نظام کیفری ایران

صفحه 469-490
مجید قورچی بیگی

12.

اقدامات پیشدستانه: پارادایمی جدید در مبارزه با تروریسم

صفحه 491-512
لیلا نعمتی؛ راحله سیدمرتضی حسینی؛ اعظم مهدوی پور

13.

تحلیل جامعه شناختی تعامل میان سیاست کیفری رسمی و اخلاق تنبیهی جامعه (مطالعه موردی: میزان کیفرگرایی افکار عمومی شهرستان مشهد در مجازات‌های شدید بدنی)

صفحه 513-541
محسن نورپور؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید محمد جواد ساداتی

14.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب