1.

فهم فضاهای خاکستری: جایگاه قدرت در فرایند مناسبات سکونتگاه‌های غیررسمی(مورد مطالعه: شهرک رضویه)

صفحه 5-16
مجتبی رفیعیان؛ آیدا کیانفر

2.

تحلیل نشانه های سازگاری در آسایش حرارتی فضاهای باز (نمونه مورد مطالعه: محلات مسکونی منتخب شهر اصفهان)

صفحه 17-28
فاطمه السادات مجیدی؛ شاهین حیدری

3.

ارزیابی طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی از منظر شاخص‌های مسکن مطلوب و پایدار روستایی

صفحه 29-44
محسن سرتیپی پور؛ سحر ندایی طوسی؛ سیما سعادت شورک حاجی

4.

بازشناسی سازمان فضایی مسکن متداول تهران

صفحه 45-56
آزاده مهاجرمیلانی؛ علیرضا عینی فر

5.

ارزیابی تجدیدسازمان حکمروایی پیشنهادی برای مدیریت یکپارچه مناطق کلان‏شهری ایران

صفحه 57-70
ایرج اسدی

6.

سبک‌های یادگیری و تفکر قیاسی در فرآیند طراحی معماری

صفحه 71-84
مهیار باستانی؛ امیر سعید محمودی

7.

نقش آفرینی تفکر روایت محور و فرصت‌های آن در کارگاههای آموزش طراحی معماری

صفحه 85-100
حمید ندیمی؛ سمیه شریف زاده؛ زکیه السادات طباطبایی لطفی

8.

بازشناسی مفهوم ارزش در رابطه انسان و محیط در فضاهای باز سکونتی در معماری سنتی ایران

صفحه 101-114
مینو قره بگلو؛ قاسم مطلبی؛ سامان صبا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب