راهنما

راهنمای سامانه

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با دفتر مجله تماس حاصل فرمایید.

          

 عنوان راهنما                 فیلم آموزشی          فیلم آموزشی ویژه نشریات انگلیسی           راهنمای تصویری             فایل PDF  
راهنمای نویسنده          
 راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله    
 راهنمای داوری مقالات          
راهنمای مدیر سامانه        
انجام تنظیمات اصلی مجله    
مدیریت کاربران    
تنظیم فرم داوری    
 ویرایش نامه های پیش فرض
       

 
 
 
 
 
راهنمای سردبیری        
امکانات و تنظیمات سردبیری

 

   
ارسال مقالات به دبیر تخصصی          
ارسال مقالات به داوری        
ارسال مقاله به نویسنده برای بازنگری          
مقالات داوری شده          

 

 

به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی فرایند نشر مجلات و اجتناب از دوباره کاری ، با توجه به آیین نامه ها و استانداردهای نشر مجلات علمی،  شیوه نامه انتشار مجلات دانشگاه تهران در چهار بخش به قرار زیر تنظیم شده است. نظر به اینکه هدف از تألیف شیوه‌نامه آن نیست که افراد موظف به خواندن کل آن از صفحة اول تا انتها باشند، در ساختاربندی آن سعی شده افراد مختلف بسته به نقش خود در تألیف و انتشار مجلات به سهولت بتوانند پاسخ سؤال  مورد نظر خود را در آن بیابند.

بخش اول: دستورالعمل تألیف مقالات مقاله

فصل 1: کالبدشناسی مقاله

فصل 2: نحوة تنظیم منابع و ارجاعات

فصل 3: فرمول نویسی

فصل 4: شماره گذاری ها

فصل 5: تنظیم جدول و شکل

فصل 6: ضبط صحیح اعلام، اصطلاحات علمی و فنی، و اختصارات

بخش دوم: دستورالعمل تنظیم مقالات فارسی

فصل 7: دستور خط فارسی

فصل 8: نشانه های سجاوندی

بخش سوم: دستورالعمل انتشار مجلات

فصل 9: نحوه تنظیم مقالات در هر شماره و دوره

فصل 10: نشر چاپی مجله

فصل 11: نشر الکترونیکی مجله

فصل 12: راهنمای مؤلفان

بخش چهارم: گردش کار مجله

فصل 13: دست اندرکاران تولید محتوای مقاله (مؤلف، داور، ویراستار زبانی و فنی)

فصل 14: دست اندرکاران تولید و تدوین مجله (مدیرمسئول، سردبیر، هیئت تحریریه، ناشر، صفحه آرا)

پیوست ها، منابع و نمایه

 


 

 

 

 


راهنمای کار با سامانهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب