1.

آزمایش روی مدل های کوچک بمنظور حل مشکل ساختمان صحیح توربینهای صنعتی

دوره 1، شماره 0، زمستان 1343

2.

استفاده از ماشینهای حساب الکترونیک در بهره برداری بهتر از آبهای زیر زمینی

دوره 1، شماره 0، زمستان 1343

3.

اطلاعاتی درباره ساختمان الکترونی و خواص خاکهای کمیاب

دوره 2، شماره 0، بهار 1344

4.

اندازه گیری سطح آزاد جامدها از راه جذب گازها

دوره 2، شماره 0، بهار 1344

5.

پی سازی برای نصب ماشینهای ثابت

دوره 1، شماره 0، زمستان 1343

6.

تحول های بی گاز شدن گوشته زمین و طریقه های تشکیل پوسته زمین

دوره 2، شماره 0، بهار 1344

7.

تئوری ترمودینامیکی پدیده های جذب و انبساط

دوره 1، شماره 0، زمستان 1343

8.

جهت یاب زیرزمینی سه شاغولی

دوره 2، شماره 0، بهار 1344

9.

ساختمان داخلی زمین

دوره 1، شماره 0، زمستان 1343

10.

سمینار توسعه و مصرف منابع گاز طبیعی

دوره 1، شماره 0، زمستان 1343

11.

شمه ای از آنچه که در کنفرانس پتروشیمی تهران گذشت

دوره 1، شماره 0، زمستان 1343

12.

صنایع شیمیایی پیگمان –فتالوسیانین و پلیمریزات مربوط –رنگ سبز نباتات –رنگ قرمز خون

دوره 2، شماره 0، بهار 1344

13.

صنایع عظیم شیمیائی با توجه به پتروشیمی

دوره 1، شماره 0، زمستان 1343

14.

طرز محاسبه تغییر شکل و تنش های صفحه های گرد

دوره 2، شماره 0، بهار 1344

15.

طریقه برداشت و پیاده کردن نقشه های ثبتی در ایالات متحده آمریکا

دوره 2، شماره 0، بهار 1344

16.

کروماتوگرافی در فاز گازی و مورد استعمال آن

دوره 2، شماره 0، بهار 1344

17.

محاسبات افت فشار در لوله ها بر اساس فورمولهای نوین

دوره 1، شماره 0، زمستان 1343

18.

منابع انرژی در جهان و نیازمندی بشر به انرژی اتمی

دوره 2، شماره 0، بهار 1344

19.

نقش عامل های بی بعد در هیدرولیک

دوره 2، شماره 0، بهار 1344

20.

نقش کربن در پدیده حیات

دوره 2، شماره 0، بهار 1344

21.

واژه هایی چند به زبانهای مختلف

دوره 2، شماره 0، بهار 1344

22.

واژه هائی چند بزبانهای مختلف

دوره 1، شماره 0، زمستان 1343


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.