1.

بررسی تأثیر میزان آب آبیاری و کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت گوجه فرنگی در شرایط کم آبیاری

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385
علیرضا فرهمند؛ حسین فرداد؛ عبدالمجید لیاقت؛ عبدالکریم کاشی

2.

تخمین عمق آبشتگی موضعی در اطراف پایه های واقع در مجرای اصلی آبراهه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی

دوره 33، شماره 4، تیر 1381
صلاح کوچک زاده؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسین شیخ شمایل

3.

شبیه سازی انتقال نیترات به آبهای زیرزمینی

دوره 38، شماره 2، آذر 1386
پانته آ رهبری؛ محمد افشار اصل؛ عبدالمجید لیاقت؛ سیدجلال جبلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب