1.

اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع 3-n و 6-n جیرة غذایی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال جوجه‌های گوشتی

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382
ابوالقاسم گلیان؛ جلیل توکلی افشار؛ فریدون افتخار شاهرودی؛ جواد آرشامی؛ مهران ترکی

2.

اثرات جهش ژن «rc» بر خصوصیات سیمن، بافت اسپرماتوژنیک ومیزان تستوسترون خون در خروس‌های نابینا

دوره 38، شماره 2، آذر 1386
جواد آرشامی؛ کیم چنگ؛ حسین اسماعیل زاده

3.

اثرات فیزیولوژیکی کلرید آمونیوم‘ کلرید پتاسیم و کلرید آمونیوم +کلرید پتاسیم بر الکترولیتها‘ PH خون ومیزان تلفات در جوجه های گوشتی تحت تنش حرارتی حاد

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377
جواد آرشامی؛ علی رضا حسابی نامقی

4.

مقایسه اثر رژیمهای مختلف غذایی بر پاسخ ایمنی همورال و ترکیب اسیدهای چرب کبدی بدنبال چالش التهابی در جوجه های گوشتی سویه 2000 و 1957

دوره 33، شماره 4، تیر 1381
مهران ترکی؛ جواد آرشامی؛ داگلاس کورور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب