1.

بررسی تاکسونومی زنبورهای قبیله Scoliini (Hym.: Scoliidae) در استان تهران

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
پروانه آزمایش فرد؛ معصومه چهارطاقی آبینه؛ ابراهیم ابراهیمی؛ احمد عاشوری

2.

بررسی حساسیت حشرات کامل سوسک برگخوار سیب زمینی به حشره کشهای توصیه شدة فوزالن و اندوسولفان در همدان

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385
حسین اللهیاری؛ پروانه آزمایش فرد؛ خلیل طالبی جهرمی

3.

بررسی مرفولوژی و بیولوژی مگس پیاز درکرج Hylemyia antique Meig. Syns: Delia antique Meig chorthophila antique Meig

3و4، شماره 0، خرداد 1371
پروانه آزمایش فرد

4.

پرورش سن شکاری Podisus maculiventris (say) (Hem : Pentatomidae)روی غذای مصنوعی

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381
حسین اللهیاری؛ پروانه آزمایش فرد؛ عزیز خرازی پاکدل؛ غلامرضا رجبی

5.

غربال گلخانه ای 58 رقم گندم ویک رقم چاودارویک رقم ترتیکاله در مرحله گیاهچه ای برای تعیین نسبت مقاومت آنها به شته روسی گندم Diuraphis noxia:(Mordvilko)

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380
بهرام شکاریان؛ غلامرضا رسولیان؛ پروانه آزمایش فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب