1.

اثرات پتانسیلهای مختلف رطوبتی روی جوانه زدن و رشد گیاهچه شش رقم گندم (Triticum aestivum L.) در آزمایشگاه

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1375
هما صفایی؛ حسین غدیری

2.

اثرات تنش رطوبتی خاک روی پاره ای از صفات مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی شش رقم گندم (Triticum aestivum L) درگلخانه

دوره 3، شماره 0، خرداد 1374
هما صفایی؛ حسین غدیری

3.

اثر رژیمهای مختلف رطوبتی روی خواص زراعی دو رقم ذرت خوشه ای[Moench Sorghum bicolor (L.)] در منطقه زیر سد درودزن (کوشکک در استان فارس)

دوره 3، شماره 0، فروردین 1374
شاهرخ جهان بین؛ کرامت اله رزمی؛ حسین غدیری؛ علی اکبر کامگار حقیقی

4.

اثر رقابتی تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) و گل جالیز (orobanche aegyptiacaL.) بر سیب زمینی در شرایط گلخانه

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379
مسعود جوانبخت؛ حسین غدیری

5.

تأثیر نحوه مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد دانه واجزاء آن در کشت مداوم گندم آبی

دوره 31، شماره 4، تیر 1379
یحیی امام؛ منوچهر خردنام؛ محمدجعفری بحرانی؛ محمدتقی آساد؛ حسین غدیری

6.

تاثیر تنش رطوبت و مقادیر مختلف کود نیتروژن درمراحل مختلف رشد بر عملکرد اجزای عملکرد بازده استفاده از آب و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه ذرت

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381
مجید مجیدیان؛ حسین غدیری

7.

رقابت تراکم‌‌های مختلف خردل وحشی (Brassica kaber) با گندم زمستانه (Triticum aestivum) در مقادیر مختلف کود نیتروژن

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382
فرهاد مهاجری؛ حسین غدیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب