1.

ارزیابی خصوصیات کمی کیفی لاین های اصلاحی - ارقام زراعی و بومی گندم نان به روش تجزیه و تحلیل چند متغیره

دوره 33، شماره 1، فروردین 1381
فهیمه شاهین نیا؛ عبدالمجید رضایی

2.

بررسی تنوع و ارتباط خصوصیات مورفولوژیکی و فنولوژیکی درماس

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379
فرهاد قوامی؛ عبدالمجید رضایی

3.

تجزیه وتحلیل همبستگی وضرایب مسیر صفات مورفولوژیک و فنولوژیک مرتبط با عملکرد در سویا

دوره 4، شماره 0، تیر 1378
براتعلی سیاه سر؛ عبدالمجید رضایی

4.

رابطه بین کیفیت آرد وزیر واحدهای گلوتنین باوزن مولکولی بالا در گندم

دوره 1، شماره 0، فروردین 1375
عبدالمجید رضایی

5.

مقایسه مدل‌های رگرسیون لجستیک، تکه‌ای و خطی در تخمین سرعت و طول دوره موثر پرشدن دانه ارقام برنج در آرایش‌های مختلف کاشت

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383
حسین صبوری؛ عبدالمجید رضایی؛ سیدعلی‌محمد میر‌محمدی‌میبدی؛ مسعود اصفهانی؛ مسعود کاوسی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.