1.

بررسی و سنجش موارد آلی فرار ( VOCS)

دوره 29، شماره 32، دی 1382
مهندس هما کشاورزی شیرازی؛ مهندس فرح سادات هالک؛ مهندس محسن میرمحمدی

2.

تعیین اتلاف بنزین از جایگاه های سوخت رسانی در شهر تهران و روشهای کنترل و بازیافت آن

دوره 30، شماره 36، دی 1383
مهندس هما کشاورزی شیرازی؛ مهندس فرح سادات هالک؛ مهندس محسن میر محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب