1.

بررسی بافت شناسی تغییرات غدد جنسی پس از تجویز هورمون 17 آلفا –متیل تستوسترون درماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 61، شماره 2، مرداد 1385
مهندس مریم طلا؛ دکتر مریم رضائیان؛ دکتر فرهاد امینی

2.

بررسی هیستولوژیک وهیستومتریک کالباس های حرارت دیده

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1376
دکتر نوردهر رکنی؛ دکتر مریم رضائیان؛ دکتر ارمغان دیانی دردشتی

3.

روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران

دوره 52، شماره 2، مرداد 1376
دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر حسن گیلان پور؛ دکتر مریم رضائیان

4.

سلول شناسی غده هپاتوپانکراس در میگوی سفید هندی خلیج فارس

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380
دکتر مریم رضائیان؛ دکتر محمدرضا صفری ماچیانی

5.

مطالعه بافت شناسی تکامل سم در گوسفند

دوره 53، 1,2، مرداد 1377
دکتر مریم رضائیان

6.

مطالعه بافت شناسی دریچه باب کلیوی درخروس بالغ نژاد آرین

دوره 56، شماره 3، آبان 1380
دکتر مریم رضائیان؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ فردوس ابراهیم پور

7.

مطالعه بافت شناسی ساختار تخمدان در میگوی ببری سبز دریای عمان و خلیج فارس

دوره 59، شماره 1، اردیبهشت 1383
دکتر مریم رضائیان

8.

مطالعه ساختار ریزبینی و ریزبینی بعدی لوله گوارش در میگوهای ببری سبز خلیج فارس و دریای عمان

دوره 53، 3,4، بهمن 1377
دکتر مریم رضائیان؛ دکتر محمدرضا صفری ماچیانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب