1.

ارزیابی اثرات ایورمکتین بر آلودگی طبیعی گوسفند به نماتودهای لوله گوارش با تاکید بر بونوستوموم تریگونوسفالوم

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379
دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر میر خسرو صفری

2.

ارزیابی بازرسی متداول کشتارگاهی در تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده در تهران

دوره 57، شماره 4، بهمن 1381
دکتر علی اسلامی؛ دکتر ماشاالله ولدبیگی؛ دکتر ایرج سهرابی حقدوست

3.

اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380
دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر داریوش شیرانی؛ دکتر بهنام مشکی؛ دکتر سعید مستوفی

4.

بررسی آلودگیهای انگلی در استان گیلان

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380
دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر پروانه صیفوری؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر صدیقه نبییان

5.

بررسی آلودگی های کرمی گربه های ولگرد شهر تهران

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383
دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر بهنام مشگی؛ دکتر سعید پورحسینی

6.

بررسی اپی دمیولوژی فیلرهای خونی شگهای روستایی و شهری تبریز

دوره 57، شماره 4، بهمن 1381
دکتر بهنام مشگی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان

7.

بررسی تغیرات کلینیکال پاتولوژی گوسفندان در آلودگی تجربی به همونکوس کنتورتوس

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383
دکتر احمد نعمت الهی؛ دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر پروانه خضرائی نیا؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر فرهنگ ساسانی؛ عباس گرامی

8.

بررسی تناوب داری میکروفیلتر دیروفیلاریا ایمی تیس در خون یک قلاده سگ در تهران

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379
دکتر علی اسلامی؛ دکتر بهنام مشکی

9.

بررسی توانایی زنده ماندن جدایه های بومی قارچ آرتروبوتریس پس از عبور از لوله گوارش گوسفند برای کنترل زیستی نماتودهای گوارشی

دوره 60، شماره 3، آبان 1384
دکتر شاهرخ رنجبربهادری؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر مهدی رزاقی ابیانه

10.

بررسی شیوع انگلهای کرمی داخل ماهی قره برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر

دوره 55، شماره 3، آبان 1379
دکتر مسعود ستاری؛ دکتر بابا مخیر؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر سعید بکایی

11.

بررسی فیلاریوز سگهای گله اطراف تهران

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379
دکتر بهنام مشکی؛ دکتر علی اسلامی

12.

بررسی فیلرهای خونی سگ در شهرستان تنکابن

دوره 60، شماره 4، بهمن 1384
دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر رضامحمد محتشم؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر بهنام مشکی

13.

تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز

دوره 56، شماره 3، آبان 1380
دکتر بهنام مشکی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان

14.

کنترل زیست شناختی نوزادهای سیاتوستومینه توسط قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپورا

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380
دکتر محمد یخچالی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر علیرضا خسروی

15.

کنترل زیستی همونکوس کونتورتوس توسط قارچهای نماتودخوار آرتروبوتریس اولیگوسپورا، دادینگتونیا فلگرنس و هاپتوسیلیوم اسفروسپوروم

دوره 59، شماره 4، بهمن 1383
دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر رسول زارع؛ دکتر مهدی رزاقی ابیانه

16.

گزارش دو مورد نادر سیستی سرکوزیس شکمبه گاو در شهرستان خرم آباد

دوره 58، شماره 3، آبان 1382
دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر محمد حسین قارونی

17.

گزارش همه گیری اورنیتوبیلارزیوزیس در گوسفندان بابلسر

دوره 52، شماره 3، آبان 1376
دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر حمیدرضا حدادزاده

18.

گزارشی درباره آلودگی روباه قرمز (ولپس ولپس) به کرمهای گرد

دوره 57، شماره 2، مرداد 1381
دکتر علی اسلامی

19.

مطالعه شیوع و آسیب شناسی فاسیولیازیس در شترهای ایران

دوره 58، شماره 2، مرداد 1382
دکتر علی اسلامی؛ دکتر شاهرخ رنجبر؛ دکتر علیرضا اسکندری؛ دکتر رضا صداقت

20.

نقش متابولیت قارچ فرصت طلب کاندیدا در کنترل زیست شناختی تخم و نوزاد عفونت زای نماتودهای سیاتوستومینه

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380
دکتر محمد یخچالی؛ دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر علی اسلامیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب