1.

اثرات تاریخ کاشت و مقادیر مختلف ازت بر طول عمر و برخی صفات کیفی گل بریده گلایل رقم اسکار در منطقه کرج

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385
طاهر برزگر؛ احمد خلیقی؛ روح انگیز نادری

2.

اثرات سرما، ژیبرلین و تاریخ کاشت در بهبود کمی و کیفی و پیش رس کردن لاله واژگون (Fritillaria imperialis.L)

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378
معصومه معمار مشرفی؛ احمد خلیقی؛ علیرضا طلایی

3.

اثر تیمارهای شیمیایی؛ حرارتی و مرحله برداشت بر روی طول عمر و برخی صفات کیفی گل بریده میخک Dianthus caryophyllus L.

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379
احمد خلیقی؛ محمدرضا شفیعی

4.

اثر تیمارهای مختلف تنظیم کننده رشد و زمان قلمه گیری در افزایش رویشی قلمه های سه گونه نوئل زینتی

دوره 37، شماره 7، تیر 1385
سعید ریزی؛ روح‌انگیز نادری؛ احمد خلیقی؛ ذبیح‌اله زمانی؛ علی ساعی

5.

انتخاب بهترین تلقیح کننده برای گیلاس سیاه مشهد

3و4، شماره 0، فروردین 1371
کاظم ارزانی شمس آبادی؛ احمد خلیقی؛ مصطفی مصطفوی؛ عباس منیعی؛ پرویز وجدانی

6.

بررسی اثر برخی از تنظیم کننده های رشد و مواد آلی نیتروژن دار بر رشد شاخه گردوی ایرانی در شرایط درون شیشه ای

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377
کوروش وحدتی؛ احمد خلیقی؛ روح انگیز نادری؛ احمدمجد

7.

بررسی اثر نسبت های مختلف عناصر, P, K N بر صفات کمیو کیفی سوخ و سوخک در لاله (Tulip cv: hybrid darwin Apledoorn)

دوره 38، شماره 2، آذر 1386
احمد خلیقی؛ یعقوب حجتی؛ مصباح بابالار؛ روح انگیز نادری

8.

بررسی امکان بهره‌گیری از ضایعات سلولزی به عنوان جایگزین پیت ماس در بستر کشت گیاه برگ زینتی آگلونما (Aglaonema commutatum Cv. Silver Queen)

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384
لیلا سمیعی؛ احمد خلیقی؛ محسن کافی؛ سعید سماوات؛ مسعود ارغوانی

9.

بررسی تاثیر انبار سرد، ?- هیدروکسی کوئینولین سولفات و ساکارز بردوام عمر و کیفیت گل بریده شب بو(Matthiola incana L.) cv. Asanami

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385
مصطفی عرب؛ احمد خلیقی؛ کاظم ارزانی؛ روح انگیز نادری

10.

ریشه زایی اخه های گردوی ایرانی از طریق خوابانیدن کپه ای

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380
کورش وحدتی؛ احمد خلیقی

11.

کاربرد کاربایل (سوین ) به عنوان تنک کننده شیمیایی برای تنظیم باردهی رقم گلدن دلیشس Golden Delicious سیب

دوره 3، شماره 0، خرداد 1374
احمد خلیقی؛ لطفعلی ناصری؛ مصطفی مصطفوی

12.

مطالعه و ارزیابی الگوهای ابلقی برگ و جهش یافته های کاستی کلروفیل بدست آمده از تنوعات سوماکلونال در بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha H. Wendl.)

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385
کورش شجیعی؛ روح انگیز نادری؛ احمد خلیقیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب