1.

ارائه نوعی مدل برنامه‌ریزی بهینه برای احداث کارخانه‌های خمیر و کاغذ با استفاده از کاه غلات در مقیاس 75000 تن تولید خمیر در استان مازندران

دوره 60، شماره 4، اسفند 1387
آژنگ تاجدینی؛ سعید امیری؛ غلامرضا پیکانی؛ احمد جهان‌لتیباری؛ امیرهومن حمصی

2.

ببررسی دوام چوب صنوبر (Populus deltoides Barter.Ex Marsh) در حالت طبیعی و تیمار شده با نمک CCA در برابر قارچ رنگین کمان Coriolus versicolor (L.:Fr.) Quel.

دوره 56، شماره 1، تیر 1382
وحیدرضا صفدری؛ داود پارساپژوه؛ علی نقی کریمی؛ سعید امیری

3.

بررسی بازار چوب‌های کم‌قطر( SDT )1 صنوبر و محصولات چوبی

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387
علی بیات‌کشکولی؛ سعید امیری؛ مهدی فائزی‌پور؛ کاظم دوست‌حسینی

4.

بررسی بازار کاغذ های مصرفی صنعت دخانیات کشور

دوره 59، شماره 1، مهر 1385
هادی رحمانی؛ سعید امیری؛ داود پارسا پژوه؛ علی رفیقی

5.

بررسی تاثیر عوامل تولید بر روی بهره وری و کل در صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) با تاکید بر خط تولید خمیر و کاغذ

دوره 57، شماره 1، تیر 1383
معراج شرری؛ سعید امیری؛ احمد جهان لتیباری؛ سید فضل الله عمادیان

6.

بررسی تاثیر مواد افزودنی و تزریق CO2 بر خواص کاربردی

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387
آرش جمالی؛ کاظم دوست‌حسینی؛ مهدی فائزی‌پور؛ سعید امیری

7.

بررسی تجارت داخلی چوب‌های صنوبر ایران

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388
علی بیات‌کشکولی؛ سعید امیری؛ آرزو سلطانی؛ مهدی فائزی‌پور؛ کاظم دوست‌حسینی

8.

بررسی معایب و تعیین میزان مجاز آنها در درجه بندی گرده بینه ها

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1379
سعید امیری

9.

بررسی وضعیت بازرگانی خارجی مبلمان در ایران

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387
علی فتح‌اله زاده؛ سعید امیری؛ کاظم دوست‌حسینی؛ مهدی فائزی‌پور

10.

بررسی وضعیت عرضه و تقاضای فراورده‌های کاغذی و راهکارهای بهبود آن

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387
علی رفیقی؛ سعید امیری؛ علی‌اکبر عنایتی؛ محمدمهدی فائزی‌پور

11.

برنامه ریزی صنایع سلولزی کشور براساس استفاده از باگاس با استفاده از مدل ریاضی تحقیق در عملیات

دوره 56، شماره 1، تیر 1382
سعید امیری؛ امیرهومن حمصی

12.

تصمیم گیری برای تعیین مکان های مطلوب استقرار واحدهای صنعت تخته چندلا و روکش در ایران

دوره 57، شماره 2، مهر 1383
مجید عزیزی؛ سعید امیری؛ محمد مدرس یزدی

13.

تعیین رطوبت بهینه برای مقدار جذب و عمق نفوذ کرئوزوت در تراورس های چوبی راش

دوره 57، شماره 1، تیر 1383
حمیدرضا تقی یاری؛ داود پارسا پژوه؛ علی نقی کریمی مزرعه شاهی؛ سعید امیری

14.

تعیین شاخص های موثر در انتخاب محل استقرار واحدهای تخته چندلا و روکش با استفاده از روش AHP

دوره 55، شماره 4، دی 1381
سعید امیری؛ مجید عزیزی؛ مهدی فائزی پور

15.

مطالعه مکان‌یابی واحدهای صنایع چوب (تخته چندلا و روکش)

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387
مجید عزیزی؛ سعید امیری؛ عزیز ا... معماریانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب