1.

اثر ژنها و قابلیت ترکیب پذیری برخی از صفات کمی وکیفی واریته های توتون

دوره 1، شماره 0، تیر 1376
رحیم هنر نژاد؛ مرداویچ شعاعی دیلمی

2.

بررسی اثر ژن ها در کنترل صفات کمی ارقام برنج

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380
رحیم هنر نژاد؛ علیرضا ترنگ

3.

بررسی کاهش ضایعات درمراحل تبدیل شلتوک به برنج سفید

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377
حسن جهاندیده کوهی؛ سیدحسین میر نظامی ضیابری؛ رحیم هنر نژاد؛ محمد حسین عزیزی

4.

تجزیه پایداری ارقام برنج در برخی نقاط استان گیلان

دوره 4، شماره 0، تیر 1377
رحیم هنر نژاد؛ محمد جوادمعین؛ حمید درستی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب