1.

بررسی تاثیر انبار سرد، ?- هیدروکسی کوئینولین سولفات و ساکارز بردوام عمر و کیفیت گل بریده شب بو(Matthiola incana L.) cv. Asanami

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385
مصطفی عرب؛ احمد خلیقی؛ کاظم ارزانی؛ روح انگیز نادری

2.

بررسی صفات سیتوژنتیکی پنج کولتیواز مهم از پیازهای خوراکی ایران (Allium cepa L.)

دوره 1، شماره 0، فروردین 1372
مصطفی عرب؛ عبدالکریم کاشی؛ محمدصانعی شریعت پناهی؛ سید محمود غفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب