1.

اثر رژیم های مختلف آبیاری ومیزان بذر بر عملکرد گندم پاییزه

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1365
سیروس عبدمیشانی؛ جمشید جعفری شبستری

2.

اثر سطوح مختلف آبیاری و ازت بر عملکرد و سایر صفات زراعی گندم پائیزه آبی ‘ کرج 1

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1365
جمشید جعفری شبستری؛ سیروس عبد میشانی

3.

ارزیابی ارقام گندم برای مقاومت به خشکی

3و4، شماره 0، فروردین 1367
سیروسی عبدمیشانی؛ جمشید جعفری شبستری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب