1.

تأثیر تنوع آللی زیرواحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی زیاد در ارزش نانوائی لاینهای بهنژادی گندم نان

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376
گودرز نجفیان؛ دکتر سیروس عبد میشانی؛ دکتر بهمن یزدی صمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب