1.

اثر تنش شوری بر فعالیت سینتیکی آنزیم نیترات ‌ردوکتاز در دو رقم گندم

دوره 3، شماره 0، بهمن 1383
فریبا میقانی؛ حسن ابراهیم زاده

2.

اثر تنش ‌شوری بر کربوهیدراتهای ‌گندم

دوره 1، شماره 0، بهمن 1382
فریبا میقانی؛ حسن ابراهیم‌زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب