1.

تهیه ریزدانه های پلیمری فلورسانت و کاربرد آن در تثبیت آنتی بادی جهت هدف گیری سلولها

3و4، شماره 0، خرداد 1366
فروزنده جلیلوند؛ زهرا اوسطی آشتیانی؛ دکتر محمدنبی سربلوکی

2.

جداسازی و سنجش آلژینات باکتریایی ازPseudomonas aeruginosa بیمارستانی

دوره 3، شماره 0، بهمن 1383
احیاء عبدی عالی؛ زهرا فلاحی؛ فروزنده جلیلوند؛ شایسته سپهر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب