1.

بررسی تاثیر قارچ های آنتاگونیست Trichoderma spp علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در اثر Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici در شرایط گلخانه

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379
مصطفی نیک نژاد کاظم پور؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمود اخوت

2.

شناسایی باکتریهای عامل لکه برگی درختان توت در استان گیلان

دوره 38، شماره 1، آذر 1386
مصطفی نیک نژاد کاظم پور؛ اسماعیل کامران؛ سهیلا ساسانی تالشی

3.

مطالعه دینامیزم جمعیت برخی جدایه‌های spp. Pseudomonas تحت شرایط رطوبت نسبی مختلف روی اندامهای گوجه فرنگی

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383
چالز مانسو؛ مصطفی نیک نژاد کاظم پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب