1.

ارزیابی مقاومت به خشکی در جو

دوره 36، شماره 3، بهار 1384
عزت کرمی؛ محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محسن مردی

2.

بررسی تنوع ژنتیکی و روابط ارقام گندم ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

1-37، شماره 2، بهار 1385
بهمن فاضلی نسب؛ محمدرضا نقوی؛ محسن مردی؛ بهمن یزدی صمدی؛ مهربانو کاظمی

3.

بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی اجزاء عملکرد در نخود تیپ دسی

دوره 34، شماره 2، بهار 1382
محسن مردی؛ علیرضا طالعی؛ منصور امیدی

4.

شناسایی ارقام متحمل به خشکی در جو

1-37، شماره 3، بهار 1385
عزت کرمی؛ محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محسن مردی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.