1.

بررسی پروموتور CaMV 35S با استفاده از ژن گزارشگرGUS‌ در کلزای (Brassica napus) تراریخت

دوره 35، شماره 3، بهار 1383
مختار جلالی جواران؛ قادر میرزا قادری؛ علی محمد شکیب

2.

تاثیر تنش خشکی و کمبود نیتروژن بر تغییرات کمی و کیفی پروتئین‌های محلول در برگ ذرت

دوره 36، شماره 3، بهار 1384
سیروس منصوری‌فر؛ سیدعلی‌محمد مدرس ثانوی؛ مختار جلالی جواران

3.

جداسازی و تهیه ساختار Antisense ژن fae و انتقال آن به گیاه کلزا (Brassica napus)

1-37، شماره 3، بهار 1385
علی‌رضا زبرجدی؛ مختار جلالی جواران؛ علی هاتف سلمانیان؛ قاسم کریم زاده؛ احمد معینی؛ امیر موسوی

4.

شناسایی و تعیین پراکنش سفید‌بالکهای Bemisia tabaci (Genn.) و Bemisia argentifolii Bellows and Perring در کشتزارهای پنبه ایران با استفاده از مارکرRAPD-PCR

دوره 37، شماره 3، بهار 1385
محمد امین سمیع؛ کریم کمالی؛ مختار جلالی جواران؛ علی اصغر طالبی

5.

مطالعه گلدهی، گرده افشانی، خودناسازگاری و دگرناسازگاری برخی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd

دوره 38، شماره 1، پاییز 1386
محمود کوشش صبا؛ کاظم ارزانی؛ مختار جلالی جواران


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.