1.

اثر فاصله بوته برنج (Oryza sativa L.) روی ردیف بر تراکم علفهای‏هرز و عملکرد در کشت ماشینی

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383
جعفر اصغری؛ مسلم محمدشریفی؛ محمدرضا علیزاده

2.

بررسی اثر رقم ، رطوبت و زمان عملیات برسفید کردن برنج

دوره 38، شماره 2، آذر 1386
سیدحسین پیمان؛ رضا روحی؛ محمدرضا علیزاده؛ سعید مینایی

3.

مطالعه اثر شخم دوم بر جمعیت علفهای هرز در زراعت برنج

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382
مسلم محمدشریفی؛ محمدرضا علیزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب