1.

اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر

دوره 32، شماره 32، آبان 1386
جواد فولادیان؛ مهدی نمازی زاده؛ محمود شیخ؛ فضل اله باقرزاده

2.

تاثیر دشواری تکلیف و دستورالعمل کانون توجه بر اجرای تکلیف تعادلی

دوره 36، شماره 0، شهریور 1387
امیر مقدم؛ محمد کاظم واعظ موسوی؛ مهدی نمازی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب