1.

آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی

2.

بررسی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای در پرتو حقوق بین الملل

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 355-373
سید فضل ا.. موسوی؛ مهدی حاتمی

3.

جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 327-346
سید فضل ا.. موسوی؛ فهیمه قیاسیان

4.

«نحوه و قلمرو اجرای دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس»

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 217-231
سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی

5.

نقد و بررسی حکم «دیه نفس» زن در قانون مجازات اسلامی

دوره 37، شماره 4، دی 1386
سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی

6.

«نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلیس»

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388
سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب