1.

اهمیت ترمهای اینرسی در برآورد اثر پدیده لغزش بر ضخامت فیلم مایع در فرآیند روکش دهی از نوع آزاد سیالات غیر نیوتنی

دوره 34، شماره 3، آذر 1379
کیوان صادقی؛ محمد باقر قاسمیان امیری

2.

بررسی پدیده لغزش در گلهای حفاری پایه آبی

دوره 37، شماره 1، خرداد 1382
کیوان صادقی

3.

بررسی ناپایداری جریان های دوبعدی موازی در سیالات ویسکوالاستیک با استفاده از روش های شبه طیفی

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1388
نوید خبازی؛ کیوان صادقی

4.

چگونگی استفاده از جریان در کانالهای همگرا برای مطالعه رفتار الاستیک محلولهای پلیمری

دوره 33، شماره 4، اسفند 1378
کیوان صادقی

5.

حل دقیق معادلا لایه مرزی برای یک سیال ویسکوالاستیک از نوع مرتبه دوم در جریان بالای یک صفحه ساکن

دوره 37، شماره 1، خرداد 1382
کیوان صادقی؛ مهدی شریفی

6.

محاسبه نیروهای هیدرودینامیکی وارده بر یک هیدروفویل تحت شرایط کاویتاسیون از نوع گسترده

دوره 35، شماره 4، اسفند 1380
کیوان صادقی؛ مهرداد رجبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب