1.

ادراک مروجان کشاورزی نسبت به اثر بخشی روش های آموزشی انبوهی مورد استفاده در آموزش کشاورزان گندم کار، مورد: استان گلستان

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388
محمدرضا محبوبی؛ مصطفی ایزدپناه

2.

ارزیابی اثر بخشی درس عملیات کشاورزی مورد: دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2-40، شماره 4، بهمن 1388
محمدرضا محبوبی؛ ابوالقاسم شریف زاده

3.

تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار صنایع کشاورزی (مطالعه موردی: استان گلستان )

2-40، شماره 3، آذر 1388
محمدرضا محبوبی؛ نورمحمد آبیار

4.

تحلیل دستاوردهای مورد انتظار از دوره کارآموزی در آموزش کشاورزی: مورد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 681-691
ابوالقاسم شریف زاده؛ محمدرضا محبوبی

5.

عوامل موثر بر اجرای تناوب زراعی توسط کشاورزان بخش حومه شهرستان گرگان

2-41، شماره 1، خرداد 1389
محمدرضا محبوبی؛ ابوالقاسم َشریف زاده

6.

عوامل موثر بر گرایش کشاورزان نسبت به بهره‌مندی پیش‌بینی‌های جوی (مورد: استان گلستان)

2-40، شماره 4، بهمن 1388
محمدرضا محبوبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب