1.

تحلیل سه بعدی خم 90 درجه تونل ها تحت اثر انتشار موج با استفاده از المان مرزی

دوره 43، شماره 1، دی 1388
اسدالله نورزاد؛ محمدرضا صفری

2.

تصحیح رکوردهای زلزله‌های مهم ایران با روش مرسوم و تئوری موجک و مقایسه این دو روش

دوره 44، شماره 1، فروردین 1389
حسام وحیدی فرد؛ انوشیروان انصاری؛ اسدالله نورزاد

3.

تعیین سختی دینامیکی قائم شمع واقع در محیط همسان جانبی با کمک المان ترکیبی

دوره 45، شماره 2، تیر 1390، صفحه 219-231
کامی محمدی؛ اسدالله نورزاد

4.

حل معادله موج SH در فضای موجک برای مسائل مقادیر مرزی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 99-111
حسن یوسفی؛ اسدالله نورزاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب