1.

بررسی رفتار سد تبارک آباد در دوران ساخت با استفاده از تحلیل‌های برگشتی (یادداشت فنی)

دوره 44، شماره 3، مهر 1389
علیرضا فریور؛ علی اصغر میرقاسمی؛ رضا مهین روستا

2.

بررسی شکست هیدرولیکی در هسته سدهای خاکی

دوره 44، شماره 2، تیر 1389
سید امید خامسی؛ علی اصغر میرقاسمی

3.

روش اجزای مجزای سه‌بعدی در تحلیل ظرفیت باربری پی‌های سطحی بر روی خاک‌های لایه لایه

دوره 44، شماره 3، مهر 1389
سمیه نصیری؛ علی اصغر میرقاسمی

4.

شبیه سازی عددی پدیده شکست دانه های مصالح سنگریز (تیزگوشه)

دوره 45، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 291-300
علی اصغر میرقاسمی؛ سهیل محمدی؛ احد باقرزاده خلخالی

5.

مدل‌سازی اجزاء مجزا برای ذرات با شکل نامنظم در محیط دو بعدی

دوره 45، شماره 6، بهمن 1390، صفحه 671-684
صبا عابدی انارکی؛ علی اصغر میرقاسمی

6.

مطالعه رفتار سد مارون در مرحله دوم آبگیری به کمک اطلاعات کسب شده از ابزار دقیق

دوره 44، شماره 5، اسفند 1389، صفحه 607-619
مسعود پلاسی؛ بهنام صالحی؛ علی اصغر میرقاسمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب