1.

ارائه ترکیبی از برنامه‌ریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی چندمرحله‌ای سبد سهام با معیار ریسک GlueVaR

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 517-542
مریم قندهاری؛ عادل آذر؛ احمدرضا یزدانیان؛ غلامحسین گل ارضی

2.

ارائه چارچوبی کمّی برای نگاشت شناختی فازی لایه‌ای، با استفاده از رویکرد ترکیبی «نقشه خودسازمان‏دهنده» و «تئوری گراف و رویکرد ماتریس» (SOM-GTMA)

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 80-104
محمدعلی سنگبر؛ محمدرضا صافی؛ عادل آذر؛ مسعود ربیعه

3.

ارائه مدل دومرحله‌ای احتمالی استوار برای طراحی زنجیره تأمین خون تاب‌آور با درنظرگرفتن اختلال زلزله و بیماری واگیردار

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 664-703
علی سیبویه؛ عادل آذر؛ مصطفی زندیه

4.

ارائۀ روش‌شناسی گام‌به‌گام تدوین نقشه‌های راهبرد: رویکرد ترکیبی بسط عملکرد کیفیت، غربال‌سازی فازی و نقشه‌های شناختی فازی

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 607-639
بیژن نهاوندی؛ عباس مقبل باعرض؛ عادل آذر

5.

استفاده از تحلیل استواری وزنی در انتخاب استراتژی (مورد مطالعه: مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا)

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 665-690
علی سرورخواه؛ عادل آذر؛ سامان بابایی کفاکی؛ محسن شفیعی نیک آبادی

6.

اندازه‌گیری همسویی راهبردی سازمانی: رویکرد پویایی سیستم‌

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 197-218
عادل آذر؛ هاشم معزز

7.

تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با استفاده از گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی: رویکرد کشش بازار

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389
عادل آذر؛ سجاد جوکار؛ ابوذر زنگویی نژاد

8.

شناسایی حلقه‎های علّی مرتبط با رویکردهای متداول در مدل تعالی سازمانی مبتنی بر پویایی سیستم

دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 249-270
علی عبادی ضیائی؛ علی محقر؛ عادل آذر؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ حسین صفری

9.

طراحی مدل ارزیابی تاب‌آوری زنجیره تأمین صنعت برق با استفاده از رویکرد آمیخته: تحلیل تم ـ تحلیل عاملی

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 45-62
عادل آذر؛ میثم شهبازی؛ حمید رضا یزدانی؛ امید محمودیان

10.

طراحی مدل اندازه‌گیری نوآوری سازمان با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای پویا و اعمال محدودیت‌های فازی برای کنترل اوزان و یافتن اوزان عمومی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های سطح یک کشور)

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 373-394
علی حسین غریب؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری

11.

طراحی مدل ریاضی مدیریت سفارشات زنجیرۀ تأمین با تکیه بر رویکرد بهینه سازی استوار و ساختار هزینه یابی بر مبنای فعالیت

دوره 8، شماره 3، آبان 1395، صفحه 333-358
احمد جعفرنژاد؛ عادل آذر؛ سید عباس ابراهیمی

12.

طراحی مدلی برای انتخاب پروژه‌های عمرانی در بخش عمومی

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 831-847
علی محقر؛ محمدرضا مهرگان؛ عادل آذر؛ ناصر مطهری فریمانی

13.

طراحی و انتخاب طرح بهینه از دیدگاه ریسک‌های موجود در توسعۀ محصول جدید

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-22
عادل آذر؛ جعفر قیدرخلجانی؛ سید مجتبی هاشمی مجومرد

14.

مدل ریاضی جدیدی برای حل مسئلۀ تخصیص با ورودی‌ها و خروجی‎های چندگانۀ ناهمگن

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-18
عادل آذر؛ حسین محبی؛ آمنه خدیور؛ عباسعلی حیدریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب