1.

اثر گازهای جوّی سه‌اتمی ‌بر تراز تابشی در منطقه کویری مرکز ایران

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 141-154
عظیمه زارع؛ پرویز ایران‌نژاد؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی

2.

ارتباط آلاینده‌های شهری با دید افقی منطقه تهران در سال 2008

دوره 39، شماره 4، دی 1392، صفحه 109-122
سمانه ثابت‌قدم؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ یحیی گلستانی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی

3.

بررسی آزمایشگاهی نقش یون‏ها در تشکیل ابر گرم

دوره 39، شماره 4، دی 1392، صفحه 123-134
محمد حسین شوشتری؛ فائزه ناجی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی

4.

بررسی آلاینده اُزن سطحی در شهر تهران طی دوره سال‌های (2008-2011)

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 191-206
زهرا شرعی‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی

5.

بررسی آماری توزیع اُزن کلی جوّ در منطقه ایران برای فصل‌های متفاوت، طی سال‌های 2007 و 2008

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 135-149
زهرا شرعی‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ محمدعلی ثقفی

6.

بررسی اثر جریان نفوذی روی افت‌و‌خیزهای سیگنال آکوستیکی در آزمایشگاه

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 129-143
محمد اکبری‌نسب؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ مسعود صدری‌نسب؛ وحید چگینی؛ محمدمهدی مهدی‌زاده

7.

بررسی افت‌وخیزهای زمستانی ازن کلی جوّ مربوط به امواج مقیاس همدیدی در منطقه ایران

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 139-154
زهرا شرعی‌‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی

8.

بررسی پارامترسازی عمق لایه پایدار شبانه و تاثیر آن در آلودگی هوای یک منطقه شهری با توپوگرافی پیچیده (تهران)

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 189-206
نفیسه پگاه‌فر؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ پیمان زواررضا

9.

بررسی طرحواره‌های پارامترسازی همرفت کومه‌ای در مدل‌های بزرگ و میان‌مقیاس

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1389
مریم قرایلو؛ مجید مزرعه فراهانی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی

10.

به‌‌کارگیری مدل تابشی‌فرارفتی برای برآورد سرمایش شبانه در یک حوضه محصور به توپوگرافی (حوضه رفسنجان)

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 111-126
نیلوفر اکبری مقدم؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ پرویز ایران‌نژاد

11.

پیش‌نشانگرهای گرمایی‌لرزه‌ای احتمالی حاشیۀ غرب صفحۀ لوت ایران- منطقۀ کرمان

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 203-218
حسین جلال کمالی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ حسین امیری

12.

تعیین عمق نوری هواویزها با استفاده از داده‌ها‌‌ی دید افقی و سنجش از دور

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 163-174
مسعود خوش سیما؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ فرهنگ احمدی گیوی

13.

حل عددی شکل پایستار معادلات تراکم‌پذیر دوبُعدی و غیرهیدروستاتیک جو با استفاده از روش مک‌کورمک مرتبه دوم

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 171-191
سرمد قادر؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ سعید فلاحت

14.

شبیه‌سازی عددی جریان‌های فروشیب در محیط چینه‌بندی‌شده یکنواخت محدود

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 229-240
عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ سرمد قادر؛ معصومه شاهسواریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب