1.

بازشناسی حوزه‌ها و زیرساخت‌های صنعت ورزش ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 627-645
ملیحه سادات آقایی شهری؛ ژاله معماری؛ مهسا سعادتی

2.

بازشناسی و مدل‌سازی حوزه‌ها و زیرساخت‌های حقوق تجارت در ورزش حرفه‌ای ایران

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 483-520
ژاله معماری؛ مهسا سعادتی؛ فرشته دهقانی

3.

تبیین ابعاد و مدلسازی روابط میان عوامل ملموس کیفیت خدمات و نیات رفتاری مشتریان مطالعه موردی: مشتریان مجموعه‌های بدنسازی شهرداری تهران

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 337-313
ژاله معماری

4.

راهکارهای مقابله با بحران‌های اجتماعی-اقتصادی در باشگاه‌های فوتبال

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 341-324
ژاله معماری؛ آزاده عمرانی؛ عباس رضایی پندری

5.

قیمت‌گذاری بازیکنان فوتبال با تکنیک داده‌کاوی مورد مطالعه: بازیکنان باشگاه استقلال

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 735-757
ژاله معماری؛ هدی خوش بیان؛ علیرضا صفایی

6.

مدل سازی و بررسی کارایی مدل چهار عاملی آمیختة بازاریابی صنعت خدمات ورزش کشور

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 133-280
ژاله معماری؛ محمد خبیری؛ مهرزاد حمیدی؛ انوشیروان کاظم‌نژاد؛ جهانگیر یداللهی

7.

مذاکره برای امتیاز بهره‌برداری از مجموعه‌های ورزشی مبتنی بر نظریة بازی‌ها

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1157-1171
ژاله معماری؛ عباس رضایی پندری؛ زهرا آقاسیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب