1.

اثر 8 هفته تمرین هوازی و مکمل ضداکسایشی بر تغییرات سلولاریتی مغز استخوان ران موش های در معرض استات سرب

دوره 2، شماره 4، فروردین 1389، صفحه 109-124
مژگان معمارمقدم؛ ولی اله دبیدی روشن؛ امید عمادیان

2.

اثربخشی 2 و4 هفته برنامه تمرینی واقعیت مجازی با و بدون تمرینات نوردیک تناوبی بر ترکیب بدن و VO2max دختران معتاد به اینترنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403
ولی الله دبیدی روشن؛ زهرا شیروی خوزانی

3.

اثر پیش‌درمان فعالیت بدنی اختیاری بر آسیب قلبی ناشی از القای مقادیر تجمعی دوکسوروبیسین در رت‌های مدل سالمندی: مطالعۀ هیستوپاتولوژی بافت قلب

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 489-499
احمد پارسایی فر؛ زهره مظاهری؛ ولی الله دبیدی روشن

4.

اثر تمرینات منظم استقامتی و مکمل گالبانوم بر عملکرد عروقی طی پرفشار خونی مزمن موش‌های نر نژاد ویستار

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 95-113
زهره جلالی؛ ولی الله دبیدی روشن

5.

اثر دو نوع ماسک تهویۀ هوا در طی فعالیت وامانده‌ساز در دورۀ پاندمی کرونا بر شاخص‌های فیزیولوژیک و الکتروکاردیوگرافی زنان سالم

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 227-243
فروزان زاهد منش؛ خدیجه نصیری؛ ولی الله دبیدی روشن

6.

تأثیر سه و پنج جلسة‌ تمرین تداومی بر پروتئین واکنش‌دهندة C موش‌های ویستار با ژنوم 14848

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 19-54
ولی الله دبیدی روشن؛ طلا جولازاده؛ سیدعلی اکبر محمودی

7.

تأثیر گروه‌های سنی مختلف و نوع پروتکل (کارسنج پایی در برابر کارسنج دستی) بر عملکرد تنفسی مردان

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 141-155
میلاد عبداللهی؛ ولی الله دبیدی روشن؛ سید مهران حسینی

8.

تأثیر مکمل کراتین منوهیدرات به‌همراه ریکاوری‌های داخل و خارج آب طی تمرینات HIIT بر پروتئین واکنشی C، پراکسیداسیون لیپیدی و عملکرد زنان شناگر

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 147-161
لیدا بابایی؛ ولی الله دبیدی روشن

9.

تأثیر وضعیت آمادگی بدنی و جنسیت بر پاسخ دستگاه قلبی تنفسی به فعالیت وامانده‌ساز در محیط با آلودگی هوا

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 155-172
سارا پوریامهر؛ ولی الله دبیدی؛ سمیه نامدار؛ معصومه صادقی

10.

تأثیر یک جلسه دو وامانده‌ساز با شدت‌های متفاوت بر مقادیر آدیپونکتین زنان فعال

دوره 1، شماره 3، دی 1388، صفحه 21-39
ولی الله دبیدی روشن؛ بهرام صادقپور؛ زهرا جهانیان

11.

تأثیر یک جلسه دویدن استقامتی فزاینده در دو محیط با دمای طبیعی و گرمای ملایم بر برخی شاخص‌های دستگاه انعقادی در دختران فعال

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 5-21
ولی الله دبیدی روشن؛ هاجر عباس‌زاده صورتی؛ ضیاء فلاح محمدی

12.

تاثیر پروتکل تمرین نظارت شده در خانه بر شاخص های قلبی تنفسی و عملکرد بدنی جانبازان استان مازندران

دوره 11، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 393-411
حسین روحی؛ ولی الله دبیدی

13.

تاثیر تمرینات منظم بدنی و فعالیت های وامانده ساز قبل و پس از آن بر کمپلکس فعال کنندة پلاسمینوژن بافتی و مهار کنندة آن در خون موش های ویستار

دوره 2، شماره 5، تیر 1389، صفحه 95-109
فاطمه ملکی؛ ولی الله دبیدی روشن

14.

تاثیر چهار هفته بی تمرینی پس از دوازده هفته تمرینات تداومی و تناوبی هوازی بر پروتئین واکنش دهنده با حساسیت C زیاد در موش های صحرایی

دوره 2، شماره 6، مهر 1389
ولی الله دبیدی روشن؛ عباسعلی گائینی؛ علی اصغر رواسی

15.

رفتار دستگاه اتونوم قلبی مردان متعاقب دو هفته تمرینات MIIT وزن کل بدن با ماسک‌های جراحی و N95 طی همه‌گیری SARS-CoV-2

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 511-528
معصومه فلاح؛ ولی الله دبیدی روشن؛ خدیجه نصیریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب