1.

بررسی اثرات غلظت های تحت کشنده کلرپیریفوس بر فعالیت آنزیم‌های سرمی و برخی شاخص‌های استرس اکسیداتیو ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 69، شماره 3، مهر 1395، صفحه 229-307
فرشته اسفندیار؛ فرید فیروزبخش؛ حسین رحمانی؛ خسرو جانی خلیلی

2.

بررسی خصوصیات زیست شناختی ماهی سیاه کولی Vimba vimba در رودخانه گرگانرود و آبهای ساحلی دریای خزر در منطقه محمودآباد

دوره 64، شماره 3، مهر 1390، صفحه 259-268
حسین رحمانی؛ رحمان پاتیمار

3.

تعیین زمان بهینه استفاده از غذای مصنوعی در پرورش لارو ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca L.)

دوره 65، شماره 3، آبان 1391، صفحه 317-325
حدیث منصوری طایی؛ حسین اورجی؛ حسین رحمانی؛ ایرج عفت پناه؛ محبوبه نعمت زاده

4.

تنوع زیستی ماهیان در رودخانة تجن ساری (استان مازندران)

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 41-48
حسین رحمانی؛ خسرو جانی خلیلی؛ حسین انوری فر

5.

تنوع ژنتیکی درون و بین نژادهای ایرانی، فرانسوی و دانمارکی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از آنالیز PCR-RFLP قطعات DNA میتوکندری

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 106-116
ربیع شکی؛ حسین رحمانی؛ قدرت رحیمی؛ محسن قلی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب