1.

بررسی اثر تجویز خوراکی آیور مکتین بر برخی پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون الاغ (اکووس آسینوس)

دوره 63، شماره 3، مهر 1387، صفحه 215-220
خلیل بدیعی؛ فرانک ابنا رودحله؛ اردوان نوروزی اصل؛ مهرداد پورجعفر؛ بهروز نیک احوال

2.

بررسی همبستگی میان سرولوپلاسمین و مس سرم، کلیه و کبد بزهای کشتار شده در کشتارگاه شهرکرد‌

دوره 63، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 75-78
مهرداد پورجعفر؛ خلیل بدیعی؛ علی باقیها

3.

مطالعه اثرات بیهوشی با هلوتان بر کلیه سگ: یافته‌های هیستو پاتولوژیک و بیوشیمیا‌یی

دوره 64، شماره 3، مهر 1388
سیاوش شریفی؛ امین درخشانفر؛ مهرداد پورجعفر؛ علیرضا حبیبی

4.

مقایسه اثرات هپارین استاندارد و دالتپارین در پیش‌گیری از چسبندگی در التهاب عفونی و غیر عفونی پرده صفاق درموش بزرگ

دوره 62، شماره 3، مهر 1386، صفحه 277-288
مهرداد پورجعفر؛ ‌ایرج کریمی؛ مهدی فرید؛ احسان مقصودی؛ مصطفی شخص نیایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب