1.

ارزیابی شاخصههای متابولیکی سرم اسبهای دره شوری و ارتباط آنها با یکدیگر

دوره 73، شماره 2، تیر 1397، صفحه 191-197
علی اصغر چالمه؛ مهرداد پورجعفر؛ سعید نظیفی؛ سید محمد مهدی حیدری؛ علی علیپور؛ ایمان سعادت اختر؛ محمد حسین نورانی زاده؛ وحید رضا خوشرونژاد

2.

بررسی رادیو گرافیک دستگاه ادراری و تاثیر یوروگرافین بر پارامترهای بالینی، آنالیز ادراری و کارکرد کلیه گوسفند

دوره 62، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 27-31
سعید نظیفی؛ ابوتراب طباطبائی نائینی؛ ژاله مهاجری برازجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب