1.

بررسی میزان اثربخشی روش‌های کلینیکی درکاهش بیگانگی شغلی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه پیام‌نور مرکز خوی)

دوره 4، شماره 12، اسفند 1391، صفحه 1-18
محمدسعید تسلیمی؛ حسن الوداری

2.

تدوین الگوی توسعه رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه‌های کشوردر راستای تعدیل بیگانگی شغلی ) مورد مطالعه: دانشگاه پیام‌نور (

دوره 3، شماره 8، دی 1390، صفحه 19-38
محمد سعید تسلیمی؛ عباس بازرگان؛ محمد موسی‌خانی؛ حسن الوداری

3.

رویکردهای استعدادپژوهی در خط‌مشی‌های نخبگانی کشور

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 123-150
محمد سعید تسلیمی؛ میثم علی‌پور

4.

طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های مدیران پروژه‌های ملی کشور با تمرکز بر ریسک

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 57-78
محمد سعید تسلیمی؛ رضا راعی؛ اسدالله فرزین‌وش؛ مکائیل برقی

5.

مسئولیت‌های سازمانی مدیران در امرونهی به کارکنان در پرتو قرآن کریم

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 208-229
امیرحسین شاددل؛ محمد سعید تسلیمی؛ محمدعلی لسانی فشارکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب